Terapi istället för piller!

Terapi istället för piller!

Socialstyrelsen rekommenderar nu att dem som har lindrig depression ska behandlas i första hand med terapi och i andra hand med läkemedel. Det är KBT, […]

Vi ljuger i snitt fyra gånger per dag

Jag har ljugit idag

Vi ljuger i snitt fyra gånger per dag, visar forskning som Aftonbladet skriver om. De vita lögnerna är förstås vanligast som att säga att du […]

Spelberoende

Spelberoende

Med datorer och internets intåg har det blivit allt lättare att spela för pengar på olika sätt. Det är mycket enklare att spela idag då […]

Sekten Sai Bab

Flydde efter åtta år

Veronica var med i sekten Sai Baba och hur hon lyckades fly efter åtta år. Hennes son fick hämtas av polisen senare. Det enda han […]

När du sjunger i kör

Sjung, spela och må bra!

När du sjunger i kör blir du både mer avspänd och energisk. Stressforskaren Töres Theorell kommer ut med en bok Noter – om musik och […]

De starka ska hjälpa de svaga

Var stark för att orka vara sjuk

De senaste åren har sjukskrivna setts som människor som utnyttjar systemet. Den som får sjukpenning har misstänkliggjorts och försäkringskassan har begärt orimligt mycket av sjukskrivna. […]

Musik påverkar humöret!

Musik som peppar

Jag har helt snöat in på musik och särskilt musik som gör mig glad. Musik påverkar humöret! Så låt dig påverkas!