Hur har du det med mamma?

Jag och min mamma

PS! psykolog Liria Ortiz har en kurs om hur du kan få en bättre relation till din mamma. Du får redskap och verktyg både för din egen utveckling och för att utveckla relationen till din mamma.

En kurs om att hantera en viktig relation.
Vi har alla en relation till vår mamma. Mycket ofta innehåller relationen komplikationer. Ibland är komplikationerna sådana att de innebär ett hinder för oss att utvecklas eller att leva det liv vi vill leva. Ibland leder komplikationerna till att livet tillsammans med mamma inte alls blir det vi önskade.

Kursen Jag och min Mamma syftar till att ge dig redskap för att hantera din relation med din mamma.

Kursledaren Liria Ortiz har mycket stor erfarenhet av att arbeta med människor i svårigheter av olika slag och att stödja dem till förändring och utveckling. Liria är psykolog och psykoterapeut och hon har bl.a. specialistkompetens inom Motiverande Samtal (MI). Som kursledare kommer Liria att arbeta som i en ”öppen konsultation”. Detta innebär att deltagarnas egna erfarenheter och livssituation utgör ett viktigt inslag i kursen.

Kursen fokuserar på hur relationen med din mamma ser ut och på hur du kan påverka och utveckla den. Kursen handlar också om att direkt ge dig de egna redskapen för din egen utveckling och för utvecklingen av relationen med din mamma. Hög grad av egen aktivitet och reflektion tillsammans med de andra kursdeltagarna ingår.

Liria är kbt-psykolog och psykoterapeut och arbetar mycket med metoden Motiverande Samtal. Hon har skrivit flera böcker, bland annat Förändra ditt liv med KBT.

Jag och min mamma av Liria Ortiz

ÄNTLIGEN EN SJÄLVHJÄLPSBOK som betraktar läsarna som vuxna och ansvarstagande personer kapabla att fatta sina egna beslut! Liria Ortiz väcker debatt om vanliga myter kring synen på våra mammor och presenterar berättel- ser om hur döttrar hanterar relationen med sina mammor i det vardagliga livet. Samtidigt fördjupar hon sig på ett tydligt sätt så att det är lätt att förstå när och hur de olika redskapen kan användas. Liria Ortiz erbjuder ett smörgåsbord av kraftfulla verktyg.

När man läser boken får man en känsla av att hon sitter precis bredvid läsaren och för ett samtal där hon kommer med nya infallsvinklar som presenteras på ett pedagogiskt sätt samtidigt som hon vägleder med värme och omtanke med frågor och övningar. Som läsare bemöts man med respekt, man blir förstärkt och man får konkreta redskap.

Boken är skriven för dig som har haft eller har en besvärlig relation med din mamma eller någon annan nära person. Boken är pedagogiskt upplagd och kan användas individuellt, i studiocirklar eller självhjälpsgrupper.För att få ut maximal utdelning av boken erbjuder hon möjligheter till reflektion, övning och även återkoppling via e-post.

LIRIA ORTIZ är leg. psykolog, leg. psykotera- peut och handledare med KBT inriktning, utbildningskonsult, föreläsare, författare och lärare i motiverande samtal (MINT). Hon är också med i flera expertpaneler och svarar på läsarens frågor på Insidan i Dagens Nyheter, tidningen LevaPS! och Psykologförbundets nätplatsen Psykologiguiden.Några av hennes böcker är: Förändra ditt liv med KBT och motiverande samtal, Natur & Kultur, 2008; När förändring är svårt. Att hantera motstånd med motiverande samtal, Natur & Kultur, 2009.

Författare: Liria Ortiz
Språk: Svenska
Utgiven: 2013-06
ISBN: 9789163391286
Förlag: Vulkan
Antal sidor: 198
Vikt: 175 gram

 

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*