Stötta unga tjejer igen!

Stötta unga tjejer

I höstas startade vi på PS! en debatt om unga kvinnors hälsa.  Nu har Aftonbladet plockat upp frågan i en artikel. Mycket av ohälsan beror på att unga kvinnor känner att de inte duger och att de tycker att de måste prestera, säger Mona Westman från Bris i artikeln.

Jag håller med henne men tänker att det lika mycket gäller oss vuxna kvinnor. Vi är väldigt många som känner att vi inte duger och att vi ständigt måste prestera. Ett sätt att hjälpa unga kvinnor är därför att hjälpa oss själva. Att se till att vi själva känner att vi duger som vi är.

Efter debatten i PS! samlade vi några tankar om hur vi kan stötta unga tjejer.

Här kommer de i repris:

Lägg dig i!

 • Lyssna på riktigt!
 • Bryt och uppmärksamma våra olika sätt gentemot tjejer och killar!
 • Stötta och finns där! Visa att du bryr dig!
 • Stärk din egen självkänsla! Visa i handling att du själv tycker att du duger som du är!
 • Skapa dina egna normer för hur du ska vara!
 • Sluta snacka och gör istället.
 • Bjud hem några unga tjejer eller kvinnor du känner.
 • Bli mentor.
 • Lägg dig i när du ser att någon mår dåligt.
 • Lyft och beröm dig själv och andra tjejer och kvinnor.
 • Behandla pojkar och flickor lika, så att våra möjligheter ökar.
 • Visa att det är okej att vara sig själv!

Varför mår tjejer så dåligt?

Värdelös, misslyckad, tjock och ful.

De är nästa generation svenska kvinnor på väg in i vuxenlivet. Men allt fler mår dåligt psykiskt.

– Ofta handlar det om känslan att inte duga, säger Mona Westman, regionchef på Bris.

På måndag firar Internationella kvinnodagen 100 år. Och även om levnadsvillkoren för svenska kvinnor har förbättrats under det gångna seklet, visar rapporter att allt fler unga tjejer mår dåligt.

Men många väntar i det längsta med att söka hjälp.

– Man vill inte belasta omgivningen. Dessutom skäms man över att man mår dåligt, säger Mona Westman, regionchef på Bris i Umeå.

Problemen ökar

I Nationella folkhälsoenkäten 2006–2008 konstateras att nästan hälften av alla flickor i övre tonåren besväras av ångest eller oro, jämfört med en fjärdedel av männen. Problemen har ökat kraftigt sedan 1980-talet och symptom som självskadebeteende, ätstörningar och depressioner har blivit allt vanligare.
Ångest och depression är 1,5–3 gånger vanligare hos kvinnor än män, men varför kvinnor drabbas i högre grad är oklart, enligt en rapport från Statens folkhälso­institut.

Bättre på nyanser

Mona Westman berättar att tjejer står för 80 procent av kontakterna med Bris.

– Många har en bild av att ”alla andra är så lyckade”. Vi måste bli bättre på att visa nyanser av livet, att det är okej att inte alltid vara på topp.

Hon tycker att vuxna generellt måste ta ett större ansvar för att inte visa upp en glamourbild av verkligheten.

Ta del av tankarna

Dessutom uppmanar hon föräldrar att våga stå kvar och ta del av tonåringens mörka tankar, även om det kan kännas otäckt.

– Tjejerna förväntar sig inte att vi vuxna har alla lösningar. De efterfrågar någon som har tid att lyssna. Om vi vis­ar att de inte är ensamma om att känna som de gör, kanske vi kan fånga upp några av dem tidigare.

10 procent får ätstörningar

 • Försäljningen av antidepressiva medel till 15–19-åringar fördubblades från 1999–2003. Antalet unga kvinnor som använder receptfria smärtstillande läkemedel var 57 procent jämfört med 34 procent av männen.
 • 10 procent av alla kvinnor drabbas någon gång av en ätstörning.
 • Över hälften av alla 15-åriga tjejer känner sig nere minst en gång i veckan.
 • 80 procent av alla kontakter med Bris tas av flickor och unga kvinnor.
 • Vart femte samtal till Bris handlar om psykisk ohälsa.

Källor: Barnombudsmannen, Nationella folkhälsoenkäten 2006–2008, BRIS, SKL, Socialdepartementet, BUP.

 

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*