Terapi istället för piller!

Terapi istället för piller!

Socialstyrelsen rekommenderar nu att dem som har lindrig depression ska behandlas i första hand med terapi och i andra hand med läkemedel. Det är KBT, kognitiv beteendeterapi som rekommenderas. Det här är ett skifte i synen på depression. Tidigare sas det att medicin och kbt-terapi gav samma resultat, men nu lyfts alltså terapi fram.

Det här är glädjande nyheter för många som hävdat att terapi är den bästa hjälpen i längden mot depression, dessutom utan biverkningar. Problemet är att det inte finns tillräckligt många utbildade kbt-psykologer. Det hoppas Socialstyrelsen råda bot på. De vill att landstingen ska satsa på kbt-behandling. Du kan läsa de nya riktlinjerna här.

Depression och ångest bör behandlas med KBT

Vid depression och ångest bör hälso- och sjukvården i många fall ge psykologisk behandling och framförallt kognitiv beteendeterapi (KBT). Det framgår av Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom.

KBT ger lika bra resultat som läkemedel både när det gäller individens symtom och möjligheterna att fungera på samma sätt som innan personen blev sjuk. Till skillnad mot läkemedelsbehandling ger KBT-behandling inte heller några biverkningar.

Även om det ser olika ut i landet finns idag inte tillräckligt med KBT-utbildad personal inom primärvården och psykiatrin. För att kunna följa riktlinjerna behövs det därför en stor och långsiktig satsning inom regioner och landsting för att patienterna ska kunna erbjudas de behandlingar som Socialstyrelsen rekommenderar.

– Nu måste varje landsting och region analysera nuläget för att ta ställning till i vilken takt det är möjligt att genomföra det vi rekommenderar om KBT-behandling, säger Lena Weilandt som är enhetschef för Enheten för Nationella riktlinjer på Socialstyrelsen.

Effektivt omhändertagande god grund för fortsatt behandling

Att utveckla ett effektivt omhändertagande hos dem som har den direkta kontakten med patienter som söker vård för depression eller ångest är en annan viktig del för att kunna förbättra vården och behandlingen för de här patienterna. Även här har man kommit olika långt i landet.

Ett effektivt omhändertagande innebär bland annat att hälso- och sjukvården snabbt gör en första bedömning, aktivt följer upp aktuella symtom hos barn och ungdomar samt har en god kontinuitet i patientens vårdkontakter under hela vårdtiden.

– En primärvård med god tillgänglighet är grunden för att både den första bedömningen och behandlingen av en person med misstänkt depression eller ångest ska bli effektiv, säger Gunilla Nyrén, Socialstyrelsen, som lett projektet med att ta fram riktlinjerna.

Uppföljning av psykiatrisk vård och behandling

Uppföljning av den psykiatriska vårdens kvalitet och processer är eftersatt idag och Socialstyrelsen föreslår därför flera olika typer av indikatorer för att mäta kvaliteten.. Bland annat måste behandling och läkemedelsförskrivning kunna följas för att vårdens kvalitet ska bli bättre.

Preliminär version av riktlinjerna

Den version av riktlinjerna som Socialstyrelsen publicerar idag är preliminär. Nu har de sex sjukvårdsregionerna möjlighet att utifrån sina förhållanden analysera vilka ekonomiska och organisatoriska konsekvenser riktlinjerna får för dem.

Därefter arbetar Socialstyrelsen vidare med riktlinjerna utifrån regionernas analyser och kommentarer för att  publicera den slutliga versionen.

 

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*