Rädda kvinnors hjärtan!

Kvinnors hjärtan

Äntligen börjar det komma forskning om kvinnor och hjärtinfarkt. Tidigare var forskningen mest inriktad på män. Och det är stor skillnad på hur mäns och kvinnors hjärtinfarkter ser ut. Att stressnivån också påverkar hjärtat är ju rätt så känt. Men kvinnor lider mest av stress i sina relationer, medan mannen känner mer stress på jobbet.

I DN berättas det om forskning som professor Kristina Orth-Gomér gjort. Kvinnor som haft hjärtinfarkt fick olika former av behandling efter sin infarkt. Några fick medicin, andra fick medicin och en specialkurs i stresshantering. Dödligheten i stressgruppen var tre gånger lägre! Att lära sig hantera stress är alltså otroligt viktigt för kvinnors hjärtan! Även för alla som inte haft problem med hjärtat. Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken för kvinnor, inte cancer, som många tror.

I PS! skriver vi mer om undersökningen och träffar också Pernilla som fick en hjärtinfarkt när hon var 47 år. Hennes sätt att minska stressen är att motionera mer, vara snäll mot sig själv och utgå ifrån sig själv och sina egna behov istället för att vara andra till lags. Hon förstorar inte längre upp saker och tar färre saker personligt. Råd som alla nog skulle må bra av att följa — både i hjärtat och själen!

“Utan kursen i stresshantering hade jag inte levt i dag”, säger tandsköterskan Ingrid Staaf.

Stresskurs räddar livet på kvinnor

Efter sin hjärtinfarkt fick Ingrid Staaf gå en kurs i stresshantering. Det ger henne en tre gånger större chans att överleva, visar ny forskning från Karolinska institutet.

– Det skulle gå att rädda många fler liv på det här sättet. Dödligheten hos kvinnorna som gick vår kurs var en tredjedel jämfört med dödligheten hos dem som hamnade i den vanliga vården, säger Kristina Orth-Gomér, professor på Karolinska institutet.

Det har länge varit känt att stress förvärrar prognosen för den som har drabbats av hjärt- och kärlsjukdomar. Flera studier har tidigare visat att utbildning i stresshantering fungerar – men då bara för män.

Kristina Orth-Gomér och hennes kolleger kan med sin nya studie, som publiceras i tidningen Circulation, cardiovascular quality and outcomes, nu förklara varför det är så.

– Kvinnor har andra behov än män, men i dag är det mesta för hjärtpatienter grovt tillyxat för män, säger Kristina Orth-Gomér.

Deras specialdesignade kurs får till och med ett bättre resultat än behandling med statin-läkemedel.

– Den är åtminstone lika effektivt. Men allra bäst mådde dock de patienter som fick båda, säger Kristina Orth-Gomér.

Ingrid Staaf från Stockholm fick en hjärtinfarkt för drygt tio år sedan. Hon blev erbjuden att gå den nyaa stresshanteringskursen.

– Utan den hade jag nog inte suttit här i dag. Så viktigt har den här kursen varit för mig. Den gav mig ett annat tänk, säger hon.

Ingrid Staaf arbetar som tandsköterska. Tidigare kunde hon bli stressad när till exempel en patient var lite försenad.

– På kursen lärde vi oss att inte hetsa upp oss över femöresproblem. Vi fick också lära oss att ställa oss i den längsta kön för att få varva ner lite. Det är sånt som jag använder än i dag för att må bra.

För tio år sedan visade Kristina Orth-Gomérs forskargrupp att kvinnors stress framför allt är knuten till hemmet. Den enskilt största stresskällan var äktenskapet. Mäns stress är däremot i högre grad knuten till yrkeslivet.

– Stressforskningen har hittills varit väldigt inriktad på arbetslivet, men då missar man dock kvinnornas behov, säger Kristina Orth-Gomér.

I den nya studien delades 237 kvinnliga hjärtpatienter slumpvis in i två olika grupper. De hade alla nyligen drabbats av hjärtinfarkt eller genomgått en akut kranskärls-operation. Medelåldern var 62 år. Den ena gruppen fick den vanliga uppföljande sjukvården, medan den andra gruppen också erbjöds en specialsydd kurs i stresshantering baserad på kognitiv beteendeterapi. Sju år senare hade sju patienter av dem som gått kursen dött, jämfört med hela 25 patienter i kontrollgruppen.

– Det går att få ner dödligheten betydligt genom att lägga till den här utbildningen till den vanliga eftervården. Det är dessutom också väldigt billigt jämfört med att utveckla läkemedel, säger Kristina Orth-Gomér.

Trots de goda resultaten är det enligt Kristina Orth-Gomér svårt att få landstingen att satsa på den här kursen.

– Det är väldigt kortsiktigt tänkt. Vår studie visar att det här är en kostnadseffektiv behandling, säger hon.

 

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*